Sol·licitud de contacte


Introdueixi els detalls d'aquesta sol·licitud. Un integrant del nostre personal de suport el respondrà ben aviat.

Adjuntar fitxers o Selecciona els fitxers.
    Responsable: Us informem que AVANZA SPAIN, S.A. (“Avanza”) amb domicili al C/San Norberto 48-50, 28021 Madrid, és responsable del tractament de les dades personals que ens ha facilitat en emplenar el formulari de contacte (“Dades Personals”). Finalitat: Les seves dades personals seran tractades amb la finalitat d'atendre, gestionar i tramitar els suggeriments, les consultes o les comunicacions d'incidències que plantegi a Avanza. Legitimació:La base legítima per al tractament de les seves Dades Personals és el seu consentiment prestat en enviar la seva consulta, suggeriment o incidència.Destinataris: Les societats del Grup Avanza, quan sigui necessari per gestionar i tramitar el suggeriment, la consulta o la comunicació d'incidència que ha realitzat. Sempre que sigui possible, la comunicació d'aquest suggeriment o incidència no inclourà les seves dades personals. Pot obtenir informació sobre la identitat i activitats de les societats del Grupo Avanza fent clic aquí. Terminis de conservació:Les Dades Personals seran conservades durant el temps que les necessitem per atendre, gestionar i tramitar els suggeriments, les consultes o les comunicacions d'incidències que hagi plantejat. És possible que conservem algunes de les seves Dades Personals mentre sigui necessari per complir les obligacions legals o reglamentàries a què pugui estar subjecta Avanza.Drets:Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, o retirar el seu consentiment mitjançant escrit dirigit a Avanza a l'adreça postal abans indicada, o a l'adreça de correu electrònic: informacion@avanzabus.com,indicant el seu nom i cognoms i adjuntant còpia del DNI o altre document identificatiu equivalent. Té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seva pàgina web www.aepd.es